Information

Välkommen till Buddhistiska Föreningen i Umeå! En nystartad förening för alla som är intresserade av buddhism i och kring Umeå. Vad det blir är upp till alla medlemmar. Retreater, tips på bra böcker, studiecirklar, föreläsningar, meditation… Vad vill du att föreningen ska bjuda på? Bli medlem, hör av dig med synpunkter, kom med idéer!


Medlemsavgiften är 100 kronor/år

Beloppet kan sättas in på föreningens bankgirokonto 837-6105 eller swisha till 123 563 9505

Märk inbetalningen med medlemsavgift, vilket år det gäller och ditt namn.Hör gärna av dig om du har idéer eller undrar över nåt. Kontaktuppgifter finns under kontakt


Styrelsen

Thomas Kvist ordförande

Rebecka Tall sekreterare

Mats Pleje kassör

övriga ledamöter:

Daniel Pettersson och Saga Berlin

Här är föreningens riktlinjer:

1) Föreningens namn är Buddhistiska föreningen i Umeå (BFU).

2) Föreningen ska verka för att skapa nätverk för buddhister och människor intresserade av alla former buddhism.

3) Föreningen ska sprida information om Buddhismen och hjälpa människor att praktisera och studera alla riktningar av Buddhism.

4) Föreningens verksamhet utgår från de buddhistiska principerna Sila (etik), Samadhi (meditation) och Prajna (visdom). Utöver detta ska även föreningen verka för att sprida och stötta buddhistisk kultur i allmänhet.

4) Vem som helst som är intresserad av föreningens verksamhet beviljas medlemskap. Medlemsavgiften är 100 kr/år

5) BFU är en demokratisk förening som värnar alla människors lika värde och tar avstånd från alla former av extremism och diskriminering.

Copyright  ©  All Rights Reserved